نرخ آزاد ارز17:00-   94/04/15
خرید فروش
دلار 32,650
32,850
یورو 36,100  
36,350 
درهم 8,780 
8,900
لیر 12,300  12,550  
سکه قدیم 8,640,000  
8,760,000
سکه جدید 8,635,000 
8,755,000 
نیم سکه 4,340,000    
4,450,000
ربع سکه 2,380,000
2,480,000 


سرمقاله

تنها راه کنترل تورم، نگاه پولی

دکتر پویا جبل عاملی
1- بن‌برنانکه در یکی از آخرین مقالات خود که در مجله Journal of Economics Perspectives به چاپ رسانده است، بر این...

آخرین اخبار