سرمقاله

کلید خروج از انجماد دارایی‌های بانکی

دکتر علی ارشدی

یکی از مشکلات حاضر در نظام بانکی که تا حدودی باعث ایجاد پدیده...

یادداشت

مسیر ارتقای شفافیت مالیاتی

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با 3 هدف «افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی»، «نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی» و «تغییر...

نرخ آزاد ارز17:00 94/06/11
خرید فروش
دلار 33,600 
33,800 
یورو 38,600
38,800
درهم 9,170
9,370
لیر 11,800
12,000
سکه قدیم 9,100,000 9,220,000
سکه جدید 9,100,000
9,220,000
نیم سکه 4,620,000
4,730,000
ربع سکه 2,530,000
2,630,000
آخرین اخبار سایر رسانه ها