روزنامه دنیای اقتصاد

Donya-e-Eqtesad
Is a Persian Economic Daily contains regularly the following Topics:
 • Editorial
 • Analytical comments
 • Local and foreign economic news
 • Industry and Mines
 • Oil and Energy
 • Banking and Insurance
 • Commerce and Tourism
 • Tehran Stock Exchange.
Donya-e-Eqtesad also publishes irregularly special information about:
 • Transportation
 • Agriculture
 • Oil exploration and exploiting and other related economic subjects


دنیای اقتصاد
روزنامه صبح ایران

صاحب امتیاز: دنیای اقتصاد تابان

مدیر مسئول: علیرضا بختیاری
تلفن: 4 - 87762511
نمابر: 87762515

سردبیر: علی میرزاخانی
تلفن: 87762136
واحد فنی: 87762200 

عضو هیئت مدیره: مهدی پزشكان
تلفن: 87762510
نمابر: 87762509

مدیریت ‌مالی و اقتصادی: محمود نانگیر 
تلفن: 9 - 87762468 

مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم‌ها: حمید فدائی  
تلفن: 87762260  


دبیرخانه مركزی: 87762701         
نمابر: 87762702           

مدیریت ویژه‌نامه‌ها ، ضمائم و تبلیغات
 وب سایت های دنیای اقتصاد:
  داریوش عباسی   
تلفن: 1 - 87762370  
تلفكس: 87762370  

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی: محسن یاروالی  
تلفن: 1 - 87762400            
نمابر: 87762573 

نمابر تحریریه: 87762117
گروه خبر: 110 - 87762109
گروه مسكن‌وعمران: 6 - 87762105
گروه بورس: 12 - 87762111
گروه بازار دیجیتال: 4 - 87762103
گروه ورزش: 5 - 87762114
گروه فرهنگ و هنر: 5 - 87762114
گروه خودرو: 7 - 87762126
گروه اندیشه اقتصاد: 8 - 87762107
گروه استان‌ها: 87762114
گروه مدیران: 5 - 87762124
گروه بورس كالا: 9 - 87762128
گروه صنعت و معدن: 5 - 87762134
گروه بین‌الملل: 1 - 87762130
گروه بازرگانی: 3 - 87762132
گروه بانك و بیمه: 87762113
گروه گردشگری:166-87762137
رئیس حوزه مدیرعامل: سمیرا بختیاری 
تلفن: 87762570 

رئیس سازمان آگهی‌ها:
پرویز بختیاری
تلفن: 8901
نمابر: 87762313

مدیریت امور همایشها: محسن پروان   
تلفن: 87762510 
نمابر: 87762434

مدیریت روابط عمومی: منصور نمایشی
تلفن: 7 - 88860145
نمابر: 87762503

مدیریت انتشارات: محمود صدری 
تلفن: 87762740
نمابر: 87762744

مدیریت آموزش: حسین منصوری
تلفن: 87762411-87762416
ایمیل: infotc@den.ir

مدیریت چاپ، توزیع و امور شهرستانها:  
حسین حسین‌زاده  
تلفن: 3 - 42710442            
تلفكس: 42710449         

امور شهرستان‌ها: 8 - 42710446          
نمابر: 42710447         

امور مشتركین: 
کاغذی : 1 - 42710450
الکترونیک : 42710452         
تلفكس: 42710449         

امور توزیع: 3 - 42710442         


       آدرس:
خیابان مطهری، حد فاصل خیابانهای میرزای شیرازی و سنایی، پلاک 370
ایمیل: info@donya-e-eqtesad.com