روزنامه دنیای اقتصاد

Donya-e-Eqtesad
Is a Persian Economic Daily contains regularly the following Topics:
 • Editorial
 • Analytical comments
 • Local and foreign economic news
 • Industry and Mines
 • Oil and Energy
 • Banking and Insurance
 • Commerce and Tourism
 • Tehran Stock Exchange.

Donya-e-Eqtesad also publishes irregularly special information about:
 • Transportation
 • Agriculture
 • Oil exploration and exploiting and other related economic subjects


دنیای اقتصاد
روزنامه صبح ایران
صاحب امتیاز: دنیای اقتصاد تابان

مدیر مسئول: علیرضا بختیاری
تلفن: 4 - 87762511
نمابر: 87762515

سردبیر: علی میرزاخانی
تلفن: 7 - 87762136

عضو هیئت مدیره: مهدی پزشكان
تلفن: 87762510
نمابر: 87762509
 

رئیس سازمان آگهی‌ها: پرویز بختیاری 
تلفن: 8901 
نمابر: 87762313 

مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم‌ها:
حمید فدائی
تلفن: 87762260 

مدیریت ویژه‌نامه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی: داریوش عباسی
تلفن: 1 - 87762370
تلفكس: 87762370

تحریریه و فنی :
واحد فنی : 87762200
نمابر تحریریه: 87762117
گروه خبر: 110 - 87762109
گروه مسكن‌وعمران: 6 - 87762105
گروه بورس: 12 - 87762111
گروه بازار دیجیتال: 4 - 87762103
گروه ورزش: 5 - 87762114
گروه فرهنگ و هنر: 5 - 87762114
گروه خودرو: 7 - 87762126
گروه اندیشه اقنصاد: 8 - 87762107
گروه استان‌ها: 87762114
گروه مدیران: 5 - 87762124
گروه بورس كالا: 9 - 87762128
گروه صنعت و معدن: 5 - 87762134
گروه بین‌الملل: 1 - 87762130
گروه بازرگانی: 3 - 87762132
گروه بانك و بیمه: 87762113
مدیریت روابط عمومی: منصور نمایشی 
تلفن: 7 - 88860145

مدیریت اداری و پشتیبانی: سمیرا بختیاری
تلفن: 87762571
نمابر: 87762573

دبیرخانه مركزی
تلفن: 87762507
نمابر: 87762572

مدیریت ‌مالی: محمود نانگیر
تلفن: 9 - 87762468

مدیریت چاپ، توزیع و امور شهرستانها:
حسین حسین‌زاده
تلفن: 3 - 87762402
تلفكس: 87762401
امور شهرستان‌ها: 
تلفن:87762412
نمابر: 87762413 
امور مشتركین:
تلفن:8 - 87762417 
تلفكس: 87762418 
امور توزیع:
تلفن:5 - 87762404 
نمابر: 87762406 
اشتراك نسخه الكترونیكی: 
تلفن:87762222 

آدرس:
خیابان مطهری، حد فاصل خیابانهای میرزای شیرازی و سنایی، پلاک 370
ایمیل: info@donya-e-eqtesad.com