انتصاب در بانک صنعت و معدن

گروه بنگاه‌ها - طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک صنعت و معدن، «حسین درخشنده» به عنوان مدیر کل دفتر مرکزی حراست این بانک منصوب شد. «درخشنده» پیش از این در سال‌های 80 تا 84 در همین سمت مشغول به فعالیت بوده است که در نهایت در سال 84 در پی انتصاب به سمت مدیر کل حراست دخانیات این بانک را ترک کرد، اما سرانجام روز گذشته بعد از 6 سال، دوباره به حراست بانک صنعت و معدن بازگشت. «درخشنده» از سال 62 سابقه اشتغال در امور حراست مجموعه‌های مختلف را در پرونده کاری خود دارد.
گروه بنگاه‌ها - طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک صنعت و معدن، «حسین درخشنده» به عنوان مدیر کل دفتر مرکزی حراست این بانک منصوب شد. «درخشنده» پیش از این در سال‌های 80 تا 84 در همین سمت مشغول به فعالیت بوده است که در نهایت در سال 84 در پی انتصاب به سمت مدیر کل حراست دخانیات این بانک را ترک کرد، اما سرانجام روز گذشته بعد از 6 سال، دوباره به حراست بانک صنعت و معدن بازگشت. «درخشنده» از سال 62 سابقه اشتغال در امور حراست مجموعه‌های مختلف را در پرونده کاری خود دارد.