کسب رتبه نخست مجمع امورصنفی زنجان در کشور

دنیای اقتصاد - مینا دربندی: رییس مجمع امور صنفی استان زنجان گفت: مجمع امور صنفی زنجان، رتبه نخست کشور را در میان اصناف کشور کسب کرده است.
محمد کاوندی با اعلام این خبر گفت: در بسیاری از شاخصه‎های ارزیابی شده، مجمع امور صنفی، استان عملکرد مناسبی داشته است.
وی به صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی اشاره کرد و افزود: صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی در استان به صورت الکترونیک انجام می‏شود.
کاوندی از کسب رتبه نخست کشوری در راه‎اندازی و به کارگیری سامانه ثبت‌نام برای واحدهای صنفی خبر داد و اظهار کرد: به دلیل عملکرد مناسب در این بخش استان برتر در کشور شناخته شدیم.
رییس مجمع امور صنفی استان با بیان اینکه روند ثبت‌نام باید از طریق سامانه صورت گیرد، یادآور شد: همه مراحل ثبت‌نام به صورت الکترونیکی و توسط سامانه انجام می‏شود.