شرکت توسعه رفاه شهر به عضویت کمیته رفاه درآمد

گروه بنگاه‌ها - شرکت توسعه رفاه شهر در نشست معاونین مالی و اداری شهرداری‌های کلانشهرها در تبریز به عنوان عضو کمیته رفاه این شهرداری‌ها منصوب و انتخاب شد. بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت توسعه رفاه شهر، مقرر شد این شرکت در رابطه با ساخت و اجرای پروژه زائرسرای مخصوص کارکنان شهرداری‌ها در شهر مقدس مشهد نسبت به تهیه و ارائه طرح توجیهی آن اقدام کند.