بورس

rss

مدیران اجرایی بمانند یا بروند؟

علیرضا باغانی: بورس اوراق بهادار تهران یگانه نهاد اجرایی بازار سهام است. جایی که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند و عملا اجرا‌کننده سیاست‌‌های نهاد ناظر بازار سرمایه است.

نبض بازار سرمایه