سرمقاله

مبانی تهیه برنامه ششم

دکتر علینقی مشایخی 
سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو مجموعه مهم و ارزنده‌اند که از پختگی و...

یادداشت

رصد حساب‌ها؛ راه گریزناپذیر

دکتر تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از سپری شدن مدت زمانی...

نرخ آزاد ارز11:50 94/06/14
خرید فروش
دلار 33,990 
34,190
یورو 38,400
38,600
درهم 9,140
9,340
لیر 11,650
11,850
سکه قدیم 9,050,000 9,170,000
سکه جدید 9,040,000
9,160,000
نیم سکه 4,600,000
4,710,000
ربع سکه 2,520,000
2,620,000
آخرین اخبار سایر رسانه ها