نرخ آزاد ارز17:00-   94/04/14
خرید فروش
دلار 32,930
33,100
یورو 36,370  
36,600 
درهم 8,860 
8,980
لیر 12,350  12,530  
سکه قدیم 8,755,000  
8,875,000 
سکه جدید 8,755,000 
8,875,000 
نیم سکه 4,430,000   
4,540,000
ربع سکه 2,440,000 
2,540,000 


سرمقاله

معدل سیاست پولی

پویا جبل عاملی

1- آدمی را تدبیر آن است تا حتی برای دردی کوچک حاذق‌ترین پزشک را جست‌وجو کند. فرقی ندارد درد از...

یادداشت

آزمون بزرگ اروپا

مهم نیست که یونانی‌ها به کدام راه بروند، مهم نیست که آنها رای «آری» بدهند یا «خیر» آنچه مهم است، این است که امروز...

آخرین اخبار