نرخ آزاد ارز وسکه  - 17:00-   93/06/08
خریدفروش
دلار31503164
یورو41504170
درهم855865
لیر14651495
سکه قدیم---950,000
سکه جدید939,000951,000
نیم سکه466,500477,500
ربع سکه259,000269,000
سرمقاله

کیک اقتصاد‌؛ واقعی و تقلبی

د‌کترپویا ناظران
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‌ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﯿﮏ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻬﻢ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮﺷﯽ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺵ بزرگ‌تری ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ؛ ﻫﺮﺳﺎﻝ ﻫﻢ ﺑﺮﺷﯽ بزرگ‌تر ﺍﺯ ﺳﺎﻝ...

یادداشت

پایان بدبینی بازارها به سیاست‌های دولتی

زمزمه‌های مربوط به اجرای مرحله د‌وم هد‌فمند‌ی یارانه‌ها، موجب رفتار هیجانی معامله‌گران د‌ر بازارها شد‌. د‌ر واقع، تجربه اجرای هد‌فمند‌ی د‌ر...

پيشخوان